POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

Identidade do responsable do tratamento de datos: EFA Piñeiral. Federación EFAS Galicia

Dirección postal: C/ Santa María s/n 15810 Arzúa (A Coruña)

Dirección electrónica: pineiral@pineiral.es

Lei aplicable

Aplícase o Regulamento Xeral (UE) nº 2016/679 de Protección de Datos.

Finalidade do Tratamento:

Os datos solicitados a través dos formularios incluídos nesta páxina web serven para o envío de información personalizada do responsable do tratamento en función das preferencias manifestadas polo usuario.

Legitimación:

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento prestado polo usuario a través das casas ou ?checkbox? do formulario web; ou ben a existencia dunha relación contractual entre as partes; ou ben a existencia dun interese lexítimo naqueles casos nos que o contemple o RGPD.

Dereitos dos usuarios:

O usuario ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, oporse ao tratamento dos seus datos, nese caso o responsable do tratamento deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións e/ou solicitar a portabilidade dos datos.

Prazo de conservación:

Os datos fornecidos polos usuarios conservaranse ata o estritamente necesario para cumprir coa finalidade que motivou a súa recollida. Pola súa banda, o consentimento prestado na través dos formularios web desta páxina ten carácter revocable, polo que, en calquera momento poderá solicitar a supresión dos seus datos ou exercitar calquera dos dereitos mencionados no apartado anterior.

Comunicación de datos:

Os datos facilitados non serán cedidos nin transferidos a terceiros, salvo obrigación legal.

Transferencias internacionais de datos:

Unicamente albergamos os seus datos persoais naqueles encargados de tratamento que cumpran coas disposicións do Regulamento Xeral de Protección de Datos. Todos os encargados de tratamento para o almacenamento de datos atópanse no Espazo Económico Europeo, nos Estados e territorios que garanten un nivel de protección adecuado ao RGPD, ou ben nas entidades adheridas ao “Privacy Shield” ou “escudo de privacidade” de EE. UU.